5.9.2015
Kategorie: Nezařazené, Recenze, Technologie

Jak si dobře zavázat běžecké boty

Většina odborníků na fyziologii či mechaniku pohybu se zaměřuje na výkon, zdraví či zranění. Řeší základní otázky týkající se dopadu chodidla, pronace či spotřeby kyslíku. Naštěstí někteří z nich se zaměřují také na méně známá témata, která jsou však také důležitá.

Např. některé vědecké studie se zaměřili na tření a následný vznik puchýřů při běhu, což někdy trápilo určitě každého z nás. Dnes se tedy podíváme na další menší téma, kterým je způsob jak si správně zavázat běžecké boty.

Jak si zavázat běžecké boty

Jedna konkrétní skupina v čele s Marco Hagenem z University v Duisbergu v Německu na toto téma publikovala několik prací. První z nich vydaná v roce 2008 se zaměřila na biomechaniku 20 běžců, kteří běželi ve stabilním tempu na běžícím pásu s rychlostí cca 12 km/h. Zkoumaly se podmínky, které se mění při použití různého typu šněrování běžeckých bot.

Shromažďovali se informace o síle dopadu, pronaci, tlaku pod chodidlem a další hodnoty. Všichni běžci nosili stejné běžecké boty Nike Air Zoom Pegasus s různými typy šněrování. Většina běžeckých bot tak jako Nike Pegasus mají šest oček na každé straně plus sedmé nahoře, mírně odsazené od ostatních. První tři způsoby zavazování používali klasických šest oček s různým utažením – slabě, normálně či silně dle vnímání zkoumaných subjektů.

Potom se testovali další způsoby zavazování bot, které používali např. dvojočkové šněrování – pouze za využití prvního a druhého očka, tříočkové šněrování za použití prvního, třetího a pátého očka a konečně také sedmiočkové zavazování boty jak je vidět na obrázku níže.

shoes1

Normální šněrování a sedmiočkové šněrování

Výsledky studie prokázaly, že v případě silněji uvázaných běžeckých bot se snížila rychlost pronace, ale ještě důležitější je, že se snížilo zatížení chodidla. U volnějšího a méně komplexního zavázání běžecké boty, která využívají pouze dvě nebo tři očka se zvýšila pronační rychlost a také zatížení chodidla. Právě zatížení chodidla má vliv na případná běžecká zranění, proto je dobré se o tom v souvislosti s užších zavázáním bot zmínit.

Těsné šněrování také redukovalo, lokální tlak na vnější straně chodidla, který by mohl vzniknou tlakem paty hlouběji do stélky boty. Nicméně dle běžců bylo užší šněrování vnímáno jako jedno z nejméně komfortních. Výzkumem se však zjistilo, že sedmiočkové šněrování s normálním utažením dosahuje stejných výsledků jako u šestiočkového šněrování s těsným zavázáním.

V jiné studii Hagen a jeho kolegové měřili tlak v horní části chodidla. Krok dopředu v případě užšího zavázání zvyšuje tlak právě na tato místa, včetně šlach, která prochází kolem kotníku. I když tyto oblasti nejsou příliš často na seznamu běžeckých zranění i tak mohou být nepříjemná.

six-eyelet-lock-lacingZa použití 14 běžců Hagen testoval rozdíl mezi šestiočkovým a sedmiočkovým systémem šněrování a také takový, kde je šesté očko přeskočeno. Výsledky ukázaly, že obě řešení, kde se využívá sedmé očko snižují tlak na horní část chodidla. Speciální zavázání s přeskočením šestého očka je na obrázku níže.

Sedmiočkové zavazování a speciální s vynecháním šestého očka.

Jeden ze stylů šněrování byl zklamáním. Jedná se o tzv. žebříkové šněrování, které v 60. a 70. letech propagoval Arthur Lydiard ve svých knihách.  Žebříková technika šněrování, údajně měla snížit tlak na horní část chodidla, díky tomu že se tkanička nekřížila ve středu chodidla. Otázkou je zda tato technika sníží tlak na chodidlo a zároveň zachová stabilitu boty.

Image courtesy of http://www.fieggen.com/shoelace/straightbarlacing.htm.

Image courtesy of http://www.fieggen.com/shoelace/straightbarlacing.htm.

Mnoho běžeckých bot v dnešní době také přichází s poutky místo oček. Je na dalším výzkumu zjistit, zda tato možnost přinese lepší výsledky.

Výsledky provedených studií

Pro průměrného běžce Hagen doporučuje šněrování boty pohodlné. Většině běžců bude dobře sloužit šněrování pomocí sedmého očka, které zlepší stabilitu boty a sníží zatížení chodidla.

Praktická ukázka vhodného zavazování běžeckých bot je níže:

Ať již zvolíte jakýkoliv styl zavazování, základem je vždy kvalitní běžecká bota Nike, Adidas či jiné renomované značky.

převzato z http://runnersconnect.net by John Davis