19.6.2015
Kategorie: Běhy Zlín, Termínovky

Pravidla termínovek Běhy Zlín 2015

Pravidla termínovek Běhy Zlín 2015

1) Do bodovací soutěže se započítávají pouze závody označené “ANO” viz Termínovka

2) Body za jednotlivé závody jsou přiděleny podle následujícího vzorce

2.1.

200 – 100 * (čas ve vteřinách závodníka / čas ve vteřinách vítěze kategorie).

Příklad :

Vítěz příslušné kategorie závodu dosáhl času 20:45, hodnocený závodník dosáhl času 23:51.

Hodnocenému závodníkovi bude přiděleno 85,0602 bodů (viz. vzorec níže)

200-100*((23*60+51) / (20*60+45)) = 85,0602

2.2.

U hodinovky je vzorec upraven na :

200 – 100 * (vzdálenost v metrech vítěze kategorie / vzdálenost v metrech závodníka)

2.3.

V případě, že je vypočtena záporná hodnota, je závodníkovi přidělen 1 bod za účast (při absolvování celé trasy závodu).

 

3) Soutěž jednotlivců :

Jestliže se závodník zúčastnil více jak osmi závodů, započítává se mu pouze 7 nejlépe hodnocených závodů. Maximální počet dosažených bodů je tedy 700.

4) Kategorie 2015

4.1

Kategorie mužů                                                           Kategorie žen

MA : do 39 let            (1976 a mladší)                           ŽA : do 39 let             (1976 a mladší)

MB : 40 – 49 let           (1975 – 1966)                              ŽB : 40 a více let        (1975 a starší)

MC : 50 – 59 let           (1965 – 1956)

MD : 60 a více let       (1955 a starší)

4.2

Kategorie na jednotlivých závodech platí dle pořadatele závodu.

4.3

Pokud mladší účastníci (dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky) běží stejně dlouhou trasu jako kategorie MA, ŽA, budou dle dosaženého času zařazeni do výsledkových listin kat MA, ŽA a spočítány body do průběžného pořadí seriálu.

 

5) Týmová soutěž

5.1

Do týmové soutěže se započítávají z každého závodu seriálu (závody označené B) 3 nejlepší bodové zisky členů týmu.

5.2

Do soutěže není nutné tým předem přihlásit, vycházet se bude z výsledkových listin jednotlivých závodů. Podmínkou je, aby členové při prezentaci uváděli jednotný název týmu.

5.3

Pokud člen týmu během sezóny přestoupí do jiného týmu, do té doby získané body zůstanou původnímu týmu.

 

6) Lhůty pro reklamace

6.1

Průběžné pořadí je možné reklamovat max. 3 týdny po příslušném závodě u správce webu.

6.2

Konečné pořadí je možné reklamovat max. 2 týdny po posledním závodě seriálu u správce webu.