19.1.2017
Kategorie: Motivace, Nezařazené, Zajímavosti

Soutěž vyplň a vyhraj s Mujbeh.cz

V měsíci lednu se můžete zúčastnit dotazníkové soutěže Vyplň a vyhraj s Mujbeh.cz. O co se jedná? Chtěli bychom poznat blíže příznivce naší běžecké speciálky. Proto bychom vás rádi požádali o vyplnění několika krátkých otázek, které se týkají běhání.

Ceníme si toho, že nám věnujete svůj čas a na oplátku vám nabízíme možnost drobné výhry za vyplněný soutěžní formulář.

Co můžete vyplněním formuláře získat?

  1. Poukázka v hodnotě 500,- Kč na nákup v našem e-shopu www.mujbeh.cz
  2. Připínáček startovního čísla – dle vlastního výběru – více informací zde.

Soutěž probíhá od 19.1.2017 do 31.1.2017

Zúčastnit se můžete pouze jednou, stačí vyplnit soutěžní formulář.  Výherce bude vybrán do 5 dnů po skončení soutěže. Výsledky budou zveřejněny na naší FB stránce a výherce bude kontaktován e-mailem, který zadá do soutěžního formuláře.

“Poukázku je možné uplatit pouze 3 měsíce po skončení soutěže a není možné ji použít na zboží ve výprodeji.”

Doufáme, že vám poukázka vzhledem k probíhajícím slevovým akcím přijde vhod.

Ještě jednou děkujeme za váš čas a držíme palce:)

Soutěžní otázky

 

Soutěž byla ukončena

Kompletní podmínky soutěže

Úvodní ustanovení

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná na webu https://www.ceskybezec.cz

Definice použitých pojmů

Pořadatelem je společnost Uniaksal s.r.o. se sídlem Holečkova 799/99, 150 00 Praha 5, IČ: 60755555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 219349.

Web pořadatele je www.mujbeh.cz.

Soutěžícím je osoba, která řádně vyplní všechny soutěžní otázky včetně identifikačních údajů na stránkách soutěže.

Principy soutěže a výhra

Soutěž je složena z 5 dotazníkových otázek a jedné závěrečné tipovací. Do soutěže se může účastník zapojit pouze jednou. Vyplněním otázek a odesláním formuláře se stává účastníkem soutěže o:

1. cena: Poukázku na nákup v e-shopu www.mujbeh.cz v hodnotě 500,- Kč s platností 3 měsíce a bez možnosti uplatnění na zboží ve výprodeji.
2. cena: Připínáček startovního čísla – dle vlastního výběru – více o ceně zde.
Výsledky soutěže budou uvedeny do 5 dnů po skončení soutěže na FB profilu pořadatele a stránkách blogu. Výherce bude o výhře informován pomocí zadaného e-mailu při registraci do soutěže.
Soutěž probíhá od 19. 1. 2017 – 31. 1. 2017

Obecná pravidla

Výhry jsou Soutěžícím distribuovány prostřednictvím České pošty, s.p. do 30 dnů od vyhlášení vítěze soutěže. Nebo elektronicky do 5 dnů po vyhodnocení soutěže. Pořadatel nenese odpovědnost za nevyzvednutí výhry v termínu stanoveném Českou poštou. Soutěžící nemá nárok na opětovné zaslání výhry na náklady Pořadatele.Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Práva a povinnosti soutěžícího

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání výhry.

Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Osobní údaje

Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě.

Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení vítěze/ky, mohou být uveřejněna na webových portálech a Facebooku Pořadatele. Tato data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích, výhrách a reklamních sděleních Pořadatele. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

Závěrečná ustanovení

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Účastník soutěže odesláním formuláře potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svém webu.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 19. 1. 2017.

Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR – Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Soutěž byla zařazena do největšího českého katalogu soutěží o ceny České-soutěže.cz.

Štítky: